Zbliża się termin składania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że roczne sprawozdania za rok 2020 składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz zbierające odpady komunalne zobowiązane do sporządzenia i złożenia burmistrzowi sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r. w terminie do  dnia 31 stycznia 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że liczba ludności na terenie Gminy Krapkowice na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła:

I. wg meldunków:

MIASTO - 15 127

SOŁECTWA (WIEŚ) - 6 189

II. wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

MIASTO - 12 845

SOŁECTWA (WIEŚ) - 4 903