Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

logo Rfil.png

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.png

 

  • "Budowa łącznika między budynkiem PSP w Żywocicach a halą sportową"

Budowa łącznika między budynkiem PSP w Żywocicach ....jpeg

 

  • "Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach"

Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej.jpeg

 

  • „Budowa budynku garażowego przy OSP w Dąbrówce Górnej”

Budowa budynku garażowego przy OSP w Dąbrówce Górnej.jpeg

 

  • "Budowa budynku garażowego przy OSP w Żywocicach"

Budowa budynku garażowego przy OSP w Żywocicach.jpeg

 

  • "Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach" 

Termomodernizacja w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach.jpeg