Nabór wniosków 2021 na dofinansowanie do

Informacja Burmistrza Krapkowic dot. zakończenia naboru wniosków

 

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne, w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na ten cel w roku 2021.  

Krapkowice, 05.02.2021 r.


Burmistrz Krapkowic

ogłasza nabór wniosków  na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych w 2021 roku na dotacje celowe wynosi 120.000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 04 stycznia 2021 r.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny będzie w dniu 04 stycznia 2021 roku na stronie internetowej www.krapkowice.pl lub w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, parter, pokój 18).

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, parter, pokój nr 15). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Do pobrania:

   Regulamin udzielania dotacji:  PDFuchwala-nr-xii-145-19-regulamin-dotacji-celowych.pdf (198,05KB)

1. PDF01 Wniosek o udzielenie dotacji 2021.pdf (229,04KB) 
    DOCX01 Wniosek o udzielenie dotacji 2021.docx (45,96KB)
2. PDF02 Zgoda na przetwarzanie danych 2021.pdf (144,62KB) 
    DOC02 Zgoda na przetwarzanie danych 2021.doc (34,00KB)
3. PDF03 Upoważnienie do złożenia wniosku 2021.pdf (108,96KB) 
    DOC03 Upoważnienie do złożenia wniosku 2021.doc (29,50KB)
4. PDF04 Zgoda właściciela nieruchomości 2021.pdf (99,20KB) 
    DOCX04 Zgoda właściciela nieruchomości 2021.docx (15,27KB)