• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Budżet gminy na 2021 rok

Budżet gminy Krapkowice na 2021 rok uchwalony jednomyślnie. 17 grudnia na sesji radni miejscy zatwierdzili plan dochodów i wydatków gminy na kolejny rok budżetowy. Planowane dochody gminy to 111 mln zł, zaś wydatki ustalone zostały w wysokości 126 mln zł. Już tradycyjnie ponad połowę budżetu pochłoną: pomoc społeczna i oświata. Tym niemniej bardzo dużą kwotę samorząd zamierza przeznaczyć na inwestycje i wydatki majątkowe. To 22,5 mln zł. Wśród najważniejszych zadań zaplanowano m.in. budowę dróg gminnych na os. Kwiatów oraz wykonanie drugiej części ciągu pieszo-rowerowego aż do granicy z gminą Gogolin. W planach znalazły się także: przebudowa ul. Kopernika, budowa ronda u zbiegu ulic 3 Maja i Kilińskiego, budowa łącznika pomiędzy salą sportową a szkołą w Żywocicach oraz kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej Mostu Południowego. Wszystkie inwestycje realizowane będą ze wsparciem środków zewnętrznych, a potrzebny wkład własny, pochodzić będzie z obligacji, które mają być wyemitowane na kwotę 9 mln zł. Łączne zadłużenie gminy pod koniec roku 2021 może sięgnąć 57 mln zł, co stanowić będzie ok. 51 % budżetu. Projekty uchwał budżetowych gminy pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

money-5215897_1920.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).