Porozumienie z Policją podpisane

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura oraz nadkomisarz Przemysław Ilnicki - Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach podpisali porozumienie w sprawie przekazania 20.000 zł na sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie gminy w roku 2014r. W najbliższych dniach zostanie ostatecznie sfinalizowana podobna umowa ze Starostwem Powiatowym.

Burmistrz i Komendant Powiatowy Policji porozumienie w sprawie finansowania dodatkowych patroli policyjnych na terenie gminy podpisali w piątek (17.01.2013r). Gmina przeznaczyła na ten cel 20.000 zł co pozwoli Policji na zorganizowanie dodatkowych 7-godzinnych patroli. W najbliższych dniach zostanie ostatecznie sfinalizowana sprawa przekazania 20.000 złotych na dodatkowe służby przez Starostwo Powiatowe. Jest to kolejne porozumienie, na mocy którego gmina przekazuje pieniądze na taki cel.  Środki przekazane przez Burmistrza zostaną uruchomione już w lutym br. Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone patrole będą odbywać się przede wszystkim w najmniej bezpiecznej porze, czyli wieczorem i nocą a policjanci będą pełnić służbę w swoim czasie wolnym. Jednym z założeń podpisanego porozumienia będzie utworzenie dodatkowych łączonych patroli wraz ze strażnikami miejskimi.

Głów­nymi celami przyjętego dokumentu są ochrona bez­pieczeń­stwa i porządku publicz­nego oraz inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popeł­nianiu prze­stępstw i wykroczeń na terenie całej gminy Krapkowice.

Uzgodnienia w sprawie podpisania podobnych porozumień prowadzone są z pozostałymi gminami oprócz Gminy Gogolin, która tylko w 2013r na dodatkowe etaty policyjne w miejscowym Posterunku Policji wydała ponad 220 tys. złotych. Inicjatywa samorządowców z Gogolina w sprawie finansowania dodatkowych etatów to jedyna taka inicjatywa w województwie opolskim i jedna z nielicznych w kraju.

nad. J.Waligóra
KPP w Krapkowicach

porozumienie 005.jpegporozumienie 009.jpeg