Informacja dla przedsiębiorców

Kraj Morawsko-Śląski (Republika Czeska) wraz z partnerem, Województwem Opolskim realizuje projekt pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy“, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Głównym celem projektu jest rozwój współpracy gospodarczej na pograniczu czesko-polskim poprzez wzmocnienie kontaktów między przedsiębiorcami działającymi na terenie Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Województwa Opolskiego.

W ramach projektu zorganizowana zostanie w Ostrawie w dniu 30.01.2014 r. konferencja otwierająca projekt, podczas której przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące projektu, głównych działań realizowanych w ramach projektu oraz możliwości współpracy gospodarczej poza granicami kraju.

Poniżej znajdziecie Państwo zaproszenie na konferencję oraz krótką ankietę dotyczącą Państwa doświadczeń w zakresie współpracy transgranicznej. Zwracam się z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie na adres mailowy: .

DOCBadanie ankietowe.doc (230,00KB)
DOCXZaproszenie na konferencję w Ostrawie 30.01.2014.docx (81,43KB)

 

Bezpośrednia informacja:

Justyna Kurzydło

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dział Przedsiębiorczości
ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole          
tel. 77 40 33 640
www.ocrg.opolskie.pl