Sezon grzewczy w pełni

1.jpeg

Sezon grzewczy w pełni. Pamiętajmy o tym aby domy ogrzewać wyłącznie substancjami przewidzianymi do tego prawem. Spalanie odpadów stanowi wykroczenie z art. 191 ustawy o odpadach, za które można otrzymać mandat karny do 500 zł. W domowych piecach nie wolno również spalać substancji zakazanych uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego takich jak węgiel brunatny oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych, paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3mm jest większa niż 15 %, drewna i biomasy, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Spalanie w piecu tego typu substancji jest również wykroczeniem z art. 334 Prawo Ochrony Środowiska, za które także można otrzymać mandat karny. Apelujemy zatem o przestrzeganie przepisów prawa. Strażnicy miejscy mogą na terenie posesji przeprowadzać kontrole pod kątem spalanych substancji w domowych piecach.