• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zadania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zrealizowane

Nowe urządzenia na placu zabaw w Nowym Dworze Prudnickim, zmodernizowane zaplecze kuchenne w strażnicy OSP w Ściborowicach oraz nowa podłoga w gwoździckiej sali wiejskiej. Gmina Krapkowice zakończyła realizację zadań, na które w 2020 roku otrzymała dotację celową z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Wsparcie to udzielane jest na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Zrealizowane zadania:

- „Wymiana podłogi w sali wiejskiej w Gwoździcach” (koszt zadania 9 958,50 zł, wysokość przyznanych środków w ramach dotacji 5 000,00 zł),  

Gwoździce_3.jpeg

 

- „Wymiana wyeksploatowanych urządzeń na placu zabaw” w sołectwie Nowy Dwór Prudnicki (koszt zadania  28 200,00 zł, wysokość przyznanych środków w ramach dotacji 5 000,00 zł),

Nowy Dwór Prudnicki.jpeg

 

- „Modernizacja zaplecza kuchennego – zmywalni naczyń w budynku komunalnym – strażnicy OSP w Ściborowicach ul. Szkolna 3” (koszt zadania  7 680,00 zł, wysokość przyznanych środków w ramach dotacji 5 000,00 zł).

Ściborowice.jpeg

 

Łączne koszty realizacji zadań wyniosły 45 838,50 zł, z czego 15 000,00 zł stanowiła dotacja, a 30 838,50 zł wkład własny gminy Krapkowice, w tym częściowo środki z Funduszu Sołeckiego.

Bardzo ważnym aspektem jest zaangażowanie mieszkańców sołectw w realizację każdego z zadań.  Idąc za dobrym przykładem Gwoździc, Nowego Dworu Prudnickiego i Ściborowic, do aplikowania o dotację celową na 2021 rok z projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022, przygotowują się już kolejne sołectwa z gminy Krapkowice.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.png

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).