Informacja

INFORMACJA

Działając zgodnie z art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miasta i Gminy Krapkowice opublikował ofertę Stowarzyszenia Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach pn. „Zimowisko dla dzieci i młodzieży, wypoczynek na terenie Polski” na stronie internetowej www.krapkowice.pl, na Tablicy Ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art.19 a ust 4, każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,
ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach).

Pliki do pobrania:
PDFOferta Stowarzyszenia Twórców i Artystów Pasja.pdf.pdf (287,54KB)
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf.pdf (24,99KB)