• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PRZEBUDOWA DROGI UL. KASPROWICZA W KRAPKOWICACH

Projekt pn. „PRZEBUDOWA DROGI UL. KASPROWICZA W KRAPKOWICACH”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Fundusz Dróg Samorządowych

Dofinansowanie: 374 473,12 zł

Całkowita wartość inwestycji: 624 121,86 złTablica na stronę ul. Kasprowicza K.jpeg

W ramach przedmiotowego zadania przebudowano 324,5 m drogi na ul. Kasprowicza w Krapkowicach.  W ramach inwestycji zgodnie z elementami i rodzajem robót wykazanym we wniosku
o dofinansowanie zadania wykonano: roboty przygotowawcze, rozbiórki, korytowanie pod konstrukcję drogi, ograniczenie jezdni krawężnikiem, wykonanie konstrukcji drogi, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, prace towarzyszące, oświetlenie, demontaż oświetlenia istniejącego, prace dodatkowe, usługę inspektora nadzoru, tablicę informacyjną. Planuje się, że w wyniku przebudowy ul. Kasprowicza nastąpi wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu, poprawią się warunki życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycja ta wpłynie na wzrost dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności nieruchomości zlokalizowanych przy drodze i podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obrębie planowanego zadania. Na przebudowanym odcinku drogi poprzez poprawę stanu nawierzchni nastąpi zmniejszenie hałasu komunikacyjnego i zapylenia, zmniejszy się ryzyko spowodowania wypadku i ryzyko ulegnięcia wypadkowi, zmniejszy się też ryzyko utraty zdrowia/życia lub uszkodzenia mienia przez uczestników ruchu. Mając również na względzie to, że kluczowymi elementami konkurencyjności regionu są: poziom życia mieszkańców, warunki prowadzenia działalności gospodarczej, możliwość pozyskania inwestorów oraz lokalizacja i dostępność do instytucji i wydarzeń. Przedmiotowa droga ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju Gminy Krapkowice. Zadanie jest spójne i komplementarne w obszarze problemowym, przedmiotowym i funkcjonalnym z projektami Gminy Krapkowice już zrealizowanymi, realizowanymi oraz zaakceptowanymi do realizacji.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).