Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:

- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej  część działki 24/4 z mapy 12, obręb Krapkowice,

- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony, obejmującej część działki 91/18 z mapy 10, obręb Krapkowice”.

Pliki do pobrania:
PDFzarządzenie - 696-2014.pdf (186,71KB)
PDFzarządzenie - 697-2014.pdf (186,18KB)