• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRAPKOWICE

W związku z unieważnieniem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice informuję, że w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2014 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, jak również selektywnie zbieranych w posiadanych aktualnie pojemnikach i workach.

Natomiast nadwyżkę zmieszanych odpadów komunanych należy wystawiać w czarnych workach w terminach ich odbioru. Zbiórka odpadów segregowanych realizowana będzie na dotychczasowych zasadach tj. papier gromadzić należy wraz z odpadami surowcowymi (tzw. „suchymi”) w żółtych workach i pojemnikach w zależności od rodzaju zabudowy.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, na stronie internetowej www.krapkowice.pl oraz w siedzibie i na stronie internetowej firmy Veolia Usługi dla Środowiska S.A. oddział w Krapkowicach (47-303 Krapkowice, ul. Piastowska 38, www.veolia-es.pl/pl/Spolki/krapkowice).

Przypominam również właścicielom nieruchomości niezamieszkałych, że od 01 stycznia 2014 roku zobowiązani są do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wpisaną do Rejestru działalności regulowanej. 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz gruz mieszkańcy Gminy Krapkowice mogą samodzielnie dostarczyć do siedziby firmy Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 38, za okazaniem dowodu tożsamości.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAM, ŻE W 2014 ROKU OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY UISZCZAĆ NA RZECZ GMINY KRAPKOWICE KWARTALNIE W KASIE URZĘDU MIASTA I GMINY W KRAPKOWICACH LUB NA RACHUNEK BANKOWY: NR 55 8884 0004 2001 0000 7777 0200 W TERMINACH DO 27 DNIA KAŻDEGO OSTATNIEGO MIESIĄCA KWARTAŁU.

 

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).