Banki

ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. 1 Maja 2
tel. 077 407 42 00
Bankomaty:
- ul.1 Maja
- ul.3 Maja
   
PKO Bank Polski S.A.
Oddział w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul.Krasińskiego 14
tel. 077 466 15 01                                       
Bankomaty:
- os. XXX-lecia
- ul. Prudnicka
- ul.Słowackiego
   
Bank Pekao S.A.
Filia w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 7
Bankomaty:
- ul. Szkolna
   
Bank Spółdzielczy w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Opolska 12
tel. 077 466 14 91
Bankomaty:
- ul. Opolska
Filia BS w Otmęcie
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
tel. 077 466 90 85
 
   
Bank Zachodni WBK S.A.
1 Oddział w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Wolności 1
tel. 077 466 35 21
Bankomaty:
- ul. Wolności
   
Bank Spółdzielczy w Gogolinie
Filia w Otmęcie
47-303 Krapkowice, ul. Hotelowa 4
tel. 077 466 58 21
 
   

Kredyt Bank S.A.
Oddział w Opolu, Filia nr 9 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Wolności 2
Infolinia: 0 801 360 360, 0 801 308 308

Bankomaty:
- ul.Opolska
- ul. 3 Maja
- ul. Słowackiego