UWAGA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI !!!

UWAGA  ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI !!!

 

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach przypomina że dnia 31 stycznia 2014 roku mija termin składania przez licencjonowanych zarządców nieruchomości organom wykonawczym gminy danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu nieruchomości.

 

Powyższe wynika z dyspozycji art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) i dotyczy wszystkich licencjonowanych zarządców nieruchomości zarządzających wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi głównie własność osób fizycznych. Zarządca nieruchomości przekazuje dane w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu lokali mieszkalnych położonych w zarządzanych przez niego budynkach.

Terminy i wzory opracowań zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873).


Dane dotyczące czynszów zarządca przekazuje za okresy półroczne danego roku kalendarzowego urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości (wg § 2 rozporządzenia) w terminie:


1. za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku,

2. za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.


Jednocześnie informuje, że zarządca nieruchomości niewypełniający obowiązku wynikającego z art. 186a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy podlega odpowiedzialności zawodowej. Wniosek o wszczęcie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej może być złożony przez gminę, która nie otrzymała od zarządcy stosownych informacji.

 

Informację sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1

 do w/w rozporządzenia prosimy przekazać do dnia 31 stycznia 2014 r. 

 

Pobierz >> DOCzałącznik nr 1.doc (49,00KB)