• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Deratyzacja nieruchomości

1.jpeg

Na podstawie § 21 Uchwały Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  z 2020 r. poz. 1880) właściciele nieruchomości, jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 1 do 21 października 2020 r. Straż Miejska w Krapkowicach w październiku będzie przeprowadzać kontrolę realizacji tego obowiązku. Nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niezastosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe, w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń. Prosimy właścicieli nieruchomości, na których taki obowiązek spoczywa o jego realizację.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).