Harmonogram wywozu odpadów na terenie Gminy Krapkowice obowiązujący od 1 stycznia 2014

UWAGA

Od 1 stycznia 2014 roku mieszkańcy Gminy Krapkowice zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub przelewem na rachunek bankowy nr

55 8884 0004 2001 0000 7777 0200

 

Harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2014.

Miasto:

PDFKrapkowice.pdf (104,14KB)
PDFzabudowa_wielorodzinna.pdf (100,87KB)

 

Sołectwa:
PDFborek.pdf (95,31KB)
PDFdąbrówka górna.pdf (97,89KB)
PDFgwoździce.pdf (97,09KB)
PDFkórnica.pdf (96,08KB)
PDFligota krapkowicka.pdf (95,75KB)
PDFnowy dwór.pdf (95,94KB)
PDFpietna.pdf (95,41KB)
PDFrogów op..pdf (97,58KB)
PDFsteblów.pdf (96,71KB)
PDFściborowice.pdf (95,63KB)
PDFżużela.pdf (96,54KB)
PDFżywocice.pdf (96,14KB)

Firmy / posesje niezamieszkałe:
PDFHarmonogram-wywozu-odpad-w-z-firm.pdf (175,72KB)