• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejne inwestycje w gminie Krapkowice

Nowe inwestycje, likwidacja spółki Delfin, przystąpienie gminy do związku „Jedź z nami” oraz nadanie nazwy zrewitalizowanej przeprawie przez Odrę. To najważniejsze uchwały przegłosowane 24 września na XIX sesji Rady Miejskiej VIII kadencji. 

IMG_7026.jpeg

Rada jednomyślnie dokonała zmian w budżecie na 2020 rok i w wieloletniej prognozie finansowej. Najważniejszym elementem było wprowadzenie zadań inwestycyjnych, które sfinansowane zostaną z przyznanych gminie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 4,2 mln zł przeznaczone zostaną na:

- dotację dla Zarządu Dróg Wojewódzkich do przebudowy ul. Opolskiej - 1 mln zł,

- wkład własny gminy do budowy kompleksu dróg na os. Kwiatów - 2 mln zł,

- budowę łącznika między budynkiem szkoły a halą sportową w PSP w Żywocicach - 600 tys. zł,

- budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i 3 Maja w Krapkowicach - 600 tys. zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej dla remiz OSP w Dąbrówce Górnej i Żywocicach - 100 tys. zł.

Uchwała dotycząca likwidacji spółki Delfin została przyjęta większością 15 głosów. Zmiana w zarządzaniu podyktowana jest sytuacją finansową spółki, która przynosi straty, szczególnie podczas pandemii. Kryta pływalnia oraz tereny wokół niej zostaną przejęte przez krapkowicką spółkę WiK, która posiadając zaplecze techniczne i kadrowe, jest w stanie podjąć się tego zadania. Podobne rozwiązanie dotyczy stadionu przy ul. Olimpijskiej w Otmęcie. „Jednym z zadań spółki WiK jest dbanie o tereny zielone w naszej gminie, więc naturalne jest przejęcie stadionu, na którym prace dotyczą utrzymania murawy i terenów zielonych” – argumentował burmistrz Andrzej Kasiura.

Hala Widowiskowo-Sportowa im. W. Piechoty przejdzie natomiast pod zarząd spółki ZGKiM, która przed termomodernizacją zarządzała już tym obiektem. Zmiany te mają rozdzielić koszty zarządzania i odwrócić tendencję zadłużania na pozytywny wynik finansowy.

Kolejną istotną uchwałą, którą przyjęli radni było nadanie nazw: ulicy prowadzącej do przebudowanego mostu kolejowego oraz samego mostu. Rada zdecydowała o poparciu wniosku burmistrza Krapkowic o nadanie nazw: ul. Obuwników (ulica łącząca ul. Kolejową w Krapkowicach z ul. Kilińskiego w Otmęcie) oraz Mostu Północnego.

Jednogłośnie przegłosowano bardzo istotną dla mieszkańców uchwałę o przystąpieniu gminy Krapkowice do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Głównym celem przynależności do związku jest rozwój sieci połączeń autobusowych, m.in. uruchomienie połączenia „w pętli”  przez nowy Most Północny, a także  oraz lepszy dostęp do Centrum Przesiadkowego w Gogolinie.

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).