Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

 „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach  internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości  wykazy nieruchomości przeznaczonych:

- do zbycia na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 13 dz. 179/8,  mapa 5, Osiedle 1000 lecia 8B, obręb Krapkowice,
- do zbycia na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 12 dz. 18/20,  mapa 12, ul. Księdza Duszy 26, obręb Krapkowice"

Do pobrania:

PDFZarządzenie 687,2013 bip, www.pdf (136,77KB)
PDFZarządzenie 688,2013 bip, www.pdf (136,97KB)