Nielegalny wywóz śmieci

IMG_0142.jpeg

Dnia 14.09.2020 r. strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o wyrzuconych odpadach różnego typu z przewagą tych wytworzonych w gospodarstwie domowym na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 45 z drogą prowadzącą do Żywocic. Na miejscu funkcjonariusze Straży Miejskiej potwierdzili otrzymaną informację. W odpadach znaleziono ślady, które mogą nakierować na ewentualnego sprawcę wykroczenia. Do zgłoszenia wszczęto czynności wyjaśniające. Sprawcy wykroczenia grozi mandat karny do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.