Jedź z nami

Rozwój sieci połączeń autobusowych, a przede wszystkim realny wpływ na ilość i jakość usług transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy, to najważniejsze argumenty zamiaru przystąpienia gminy Krapkowice do Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" w Strzelcach Opolskich.

Podczas dzisiejszego Zgromadzenia tego Związku Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura i jego Zastępca Arnold Joszko przekonywali przedstawicieli gmin członkowskich o trafności takiego rozwiązania. W związku z pozytywnym i jednogłośnym przyjęciem uchwały Zgromadzenia, już w przyszłym tygodniu stosowny projekt uchwały intencyjnej przedstawiony zostanie także pod obrady Rady Miejskiej. „To początek procesu, który na początku tego miesiąca zainicjowaliśmy wspólnie z gminą Gogolin i gminą Zdzieszowice” – mówi burmistrz Andrzej Kasiura.  - Naszym celem jest podjęcie takich działań, które w długoterminowej perspektywie bardzo elastycznie odpowiadałyby na potrzeby naszych mieszkańców. Stąd z początkiem przyszłego roku planujemy m.in. rozwinięcie miejskiej linii „tramwajowej” o kolejne przystanki, z wykorzystaniem oczywiście nowego mostu drogowego, ponadto lepszy i bezpieczniejszy dojazd do Centrum Przesiadkowego w Gogolinie. Na takim rozwiązaniu skorzystają z pewnością dojeżdżający do pracy, czy też szkół w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu, ale także seniorzy, którzy poprzez docelową sieć połączeń w ramach Aglomeracji Opolskiej zechcą korzystać z ofert kulturalnych i społecznych w tych ośrodkach miejskich.

IMG-20200917-WA0002.jpeg