• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła z dofinansowaniem unijnym

logo UE 5.5.png

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. 

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych,  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/225/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, ogłaszam nabór wniosków dla Beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj.:

 1. kondensacyjny kocioł gazowy wraz z przyłączeniem do sieci gazowej;
 2. kondensacyjny kocioł gazowy;
 3. kocioł na biomasę;
 4. kocioł elektryczny wspomagany instalacją fotowoltaiczną;
 5. kocioł elektryczny;
 6. pompę ciepła wspomaganą instalacją fotowoltaiczną;
 7. pompę ciepła.

Termin składania wniosków: od dnia 21 września do dnia 30 października lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Krapkowice na rok 2020, w którym zaplanowano środki na wymianę 65 źródeł ciepła.

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym, położonych w granicach administracyjnych Gminy Krapkowice.

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według daty wpływu kompletnego wniosku z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo będą miały kompletne wnioski Beneficjentów, którzy złożyli w 2019 roku pisemną deklarację woli przystąpienia do ww. Projektu oraz u których została przeprowadzona uproszczona ocena energetyczna budynku i zostali zakwalifikowani do dofinansowania.

Dla pozostałych mieszkańców, którzy nie złożyli ww. deklaracji, zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą mogły otrzymać dotację pod warunkiem rezygnacji Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, na podstawie deklaracji złożonych w roku 2019. Warunkiem udzielenia dotacji Beneficjentowi z listy rezerwowej będzie pisemna zgoda Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz sporządzenie oceny energetycznej budynku/lokalu, którego dotyczy wniosek.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta I Gminy w Krapkowicach (I budynek, parter, pokój 15) lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 459/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 15 września 2020 roku sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania w ramach projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice” dofinansowanego ze środków budżetu gminy Krapkowice przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, a samo rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Krapkowice. Zadanie, na które ma być udzielona dotacja, musi zostać wykonane i rozliczone w 2020 roku, w terminie określonym w umowie dotacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice - tel. 77 44 66 805.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone są w Uchwale nr XVIII/225/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 sierpnia 2020 r.

PDFUchwała Nr XVIII-225-2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 sierpnia 2020 r..pdf

Wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania określone są w Zarządzeniu nr 459/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 15 września 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 459-2020 z dnia 2020-09-15.pdf

Pliki do pobrania:

 1. DOCX15.09.2020 Załącznik nr 1 Wniosek o udzielenie dotacji.docx
  PDF15.09.2020 Załącznik nr 1 Wniosek o udzielenie dotacji.pdf
 2. PDF15.09.2020 Załącznik nr 2 Umowa na udzielenie dotacji.pdf
 3. DOCX15.09.2020 Załącznik nr 3 Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji.docx
  PDF15.09.2020 Załącznik nr 3 Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji.pdf
 4. DOCX15.09.2020 Załącznik nr 4 Protokół odbioru końcowego zadania.docx
  PDF15.09.2020 Załącznik nr 4 Protokół odbioru końcowego zadania.pdf

Dodatkowe załączniki:

DOCXOświadczenie beneficjenta o przetwarzaniu danych osobowych.docx
PDFOświadczenie beneficjenta o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
DOCXOświadczenie współwłaściciela nieruchomości.docx
PDFOświadczenie współwłaściciela nieruchomości.pdf
 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).