• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Za brak deklaracji odpadowej oraz brak kompostownika grozi mandat!

W piątek 4 września 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem strażnicy miejscy będą mogli karać właścicieli nieruchomości mandatami w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także braku przydomowego kompostownika lub nieskładowania w nim bioodpadów, które uprawniały do ponoszenia niżej opłaty za odpady. 

Wprowadzone regulacje to wynik zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).