Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomościwykazy nieruchomości przeznaczonych:
- do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat  dz.244/2,  mapa 8, obręb Krapkowice,
- do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat  dz.91/36,  mapa 10, obręb Krapkowice,
- do dzierżawy na czas nieoznaczony   dz.7/13, 7/16,  mapa 10 obręb Krapkowice,
- do zbycia na rzecz najemców lokale mieszkalne 1, 2, 3 dz. 334/4,  mapa 8, ul. Kościelna 4, obręb Krapkowice,
- do zbycia na rzecz najemcy lokal mieszkalny 14 dz. 15/17,  mapa 12, ul. Kilińskiego 11, obręb Krapkowice,

Do pobrania:

PDFzarzadzenie_6712013_BIPwww.pdf (178,13KB)
PDFzarzadzenie_6722013_BIPwww.pdf (126,67KB)
PDFzarzadzenie_nr_6752013.pdf (141,63KB)
PDFzarzadzenie_nr_6762013.pdf (134,78KB)
PDFzarzadzenie_nr_6772013.pdf (134,28KB)