• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowy rok szkolny w przedszkolach w gminie Krapkowice

Spełnione wszelkie zalecenia oraz środki ostrożności. Wszystkie dzieci, które znalazły się na listach przyjęć, będą uczęszczać do wybranych przedszkoli.

Zgodnie z „Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja”: powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna  wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2,  jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

Po uzyskaniu wyjaśnienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach dopuszcza się przyjęcie dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Krapkowice zgodnie z zaleceniem, z którego wynika, że odległość między przedszkolakami musi wynosić co najmniej 1,5 metra.

W związku z powyższym liczba dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych wynosi:

  • Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach – 75 dzieci, oddział zamiejscowy w Steblowie – 25 dzieci,
  • Przedszkole Publiczne Nr 2 w z oddziałami Integracyjnymi Krapkowicach – 155 dzieci,
  • Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach – 75 dzieci,
  • Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach – 125 dzieci,
  • Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach – 125 dzieci,
  • Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Górnej – 25 dzieci, oddział zamiejscowy w Rogowie Opolskim – 25 dzieci, oddział zamiejscowy w Gwoździcach – 25 dzieci,
  • Przedszkole Publiczne w Kórnicy – 50 dzieci,
  • Przedszkole Publiczne w Żywocicach – 50 dzieci, odział zamiejscowy w Żużeli - 25 dzieci.

Dyrektorzy placówek przedszkolnych organizując pracę oddziałów zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci przedszkolnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

dzieci.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).