• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w gminie Krapkowice

We wtorek 1 września 2020 r. uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczęły się w siedmiu szkołach podstawowych na terenie gminy. Był to również pierwszy dzień zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat, w ośmiu publicznych przedszkolach. Zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i przedszkolach trwało od 12 marca br. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. z dniem 6 maja 2020 r. przedszkola wyłączono z zawieszenia działalności. Po spełnieniu przez dyrektorów wytycznych Ministra Edukacji Narodowej w gminie Krapkowice placówki przedszkolne  wznowiły działalność 25 maja 2020 r.

ZSP Rogów 02.jpeg

Aby umożliwić bezpieczny powrót do szkół i przedszkoli Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło odpowiednie regulacje prawne, wytyczne sanitarne GIS, MZ i MEN oraz zalecenia dla dyrektorów placówek oświatowych, które w razie zagrożenia epidemicznego pozwolą wdrożyć adekwatne do danej sytuacji działania i środki.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli opracowali wewnętrzne regulaminy oraz procedury funkcjonowania placówek w czasie epidemii COVID 19. Szkoły i przedszkola otrzymały wsparcie w zakresie dodatkowych środków ochrony, takich jak maseczki, płyny do dezynfekcji i automatyczne dyspensery oraz bezdotykowe termometry.  Gmina Krapkowice przekazała do placówek oświatowych 350 sztuk 5-litrowych płynów
do dezynfekcji rąk, 4550 sztuk maseczek, 24 termometry bezdotykowe oraz 8 automatycznych dyspenserów do dezynfekcji rąk. Środki ochrony zabezpieczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Opolski Urząd Wojewódzki.

12 sierpnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał 5 rozporządzeń, które w razie zagrożenia epidemicznego, pozwalają dyrektorom szkół i przedszkoli wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dzięki wprowadzonym przepisom dyrektorzy szkół i placówek dostali narzędzia pozwalające na odpowiednią organizację zajęć w szczególności, gdy sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów i wychowanków. Dyrektor będzie mógł np. zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i wprowadzić kształcenie zdalne.

W kwietniu i maju 2020 r. gmina Krapkowice zawnioskowała o środki na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów do zdalnej nauki. W ramach projektu „Zdalna Szkoła” gmina otrzymała grant w wysokości 70 000 zł i zakupiła 28 laptopów z oprogramowaniem i 1 tablet. W ramach projektu „Zdalna Szkoła+” gmina otrzymała grant w wysokości 55 000 zł i zakupiła 22 laptopy i 1 tablet. Dodatkowo gmina Krapkowice zakupiła ze środków własnych 2 laptopy i 29 tabletów za kwotę 34 102,39 zł. Łącznie do szkół podstawowych przekazano 52 laptopy i 31 tabletów o wartości 159 102,39 zł.

Gmina Krapkowice złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o dodatkowe środki z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli na kwotę 58 466 zł.

Rozpoczynający się nowy rok szkolny będzie wyjątkowy ze względu na trwającą  pandemię. Ustalone przez dyrektorów nowe zasady organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i przedszkolach mają na celu stworzenie jak najbezpieczniejszych warunków do nauki stacjonarnej w sytuacji zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania  COVID-19.

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).