Służba zdrowia

Pogotowie Ratunkowe Krapkowice
tel: 999 lub 112

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul.Kilińskiego 1
tel. 77 446 60 15, 77 446 60 30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach
ul.Kilińskiego 1
tel. 77 466 12 63

Narodowy Fundusz Zdrowia
(Opolski Oddz. Woj.)
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole,
tel. 77 402 01 00

 

Szpital Powiatowy w Krapkowicach-Otmęcie
os. XXX-lecia 21,
tel. 77 44 67 200
 
Wykaz jednostek w szpitalu:
Izba przyjęć,
Oddział wewnętrzny,
Oddział pediatryczny,
Oddział chirurgiczny,
Oddział ginekologiczno-położniczy,
Oddział noworodkowy,
Pracownia rtg,
Pracownia ultrasonografii,
Gabinet fizykoterapii,
Pracownia badań kardiologicznych,
Pracownia endoskopowa,
Pracownia prób wysiłkowych,
Pracownia EKG,
Pracownia echokardiografii,
Laboratorium,
Blok operacyjny.