Wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego - działka  nr 429/7, m. 8, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 437,2020.pdf (222,70KB)