Walka z komarami

Komary w tym roku wyjątkowo uprzykrzają życie mieszkańcom. Niestety niesprzyjające dotychczas, ale i prognozowane na najbliższy weekend opady deszczu na razie uniemożliwiają przeprowadzenie zapowiadanej akcji odkomarzania. Na początku przyszłego tygodnia powinno się to jednak udać. Zakres i termin prac już został ustalony ze specjalistyczną firmą. Odkomarzanie przeprowadzone zostanie na terenach będących własnością gminy Krapkowice. Bierzemy pod uwagę liczne sugestie mieszkańców, ale niestety nie można dokonać oprysków wszędzie. W pierwszej kolejności będą to obszary zadrzewione przy placach zabaw, przy terenach rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowych oraz w parkach. Wstępnie wytypowano blisko 30 hektarów. By zwiększyć skuteczność prace będą odbywały się od godziny 21:00 do 5:00 rano. Zabieg odkomarzania wykonany zostanie przez wyspecjalizowaną firmę, odpowiednimi środkami posiadającymi zezwolenia i atesty, które zapewniają bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt i środowiska. Jeżeli akcja się powiedzie, będą rozważane także inne tereny.