,,Dzikie" wysypiska śmieci

SAM_8377.jpeg

,,Dzikie" wysypiska śmieci to zmora prawie każdego samorządu. Podobny problem występuje również w gminie Krapkowice. Na przestrzeni kilku ostatnich lat poprzez działania odpowiednich służb, w tym również Straży Miejskiej w Krapkowicach udało się zniwelować ich ilość oraz ich rozprzestrzenianie się. Są niestety miejsca,w których w dalszym ciągu dochodzi do wyrzucania odpadów. Takim miejscem jest teren ,,piaskowni" w Rogowie Opolskim. Obecnie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krapkowicach prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie leżącym tam odpadów, będąc w stałym kontakcie z zarządcą terenu.

Zaśmiecanie, pozbywanie się odpadów niezgodnie z przepisami uregulowane są w trzech artykułach Kodeksu Wykroczeń oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kodeks Wykroczeń to art. 145 o zaśmiecaniu miejsc publicznych w szczególności drogi, ulicy, placu, ogrodu, trawnika lub zieleńca, art. 154 par. 2 stanowiący o wyrzucaniu śmieci na grunt polny oraz art. 162 par. 1 o zaśmiecaniu lasu. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mamy art. 10 ust. 2, w którym ustawodawca reguluje pozbywanie się odpadów niezgodnie z przepisami. Wykroczenie określone w dyspozycji artykułów kodeksowych zagrożone są karami w postaci mandatów karnych nawet do 500 zł wystawionych przez funkcjonariuszy. Wykroczenie określone w ustawie utrzymania czystości porządku w gminach zagrożone jest karą grzywny do 100 zł. W skrajnych przypadkach funkcjonariusz Straży Miejskiej może odstąpić od postępowania mandatowego i skierować wniosek o ukaranie do sądu.