Pani Minister o gospodarce z przedsiębiorcami

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców i wykorzystanie jej elementów przez pracodawców i podmioty gospodarcze z terenu powiatu krapkowickiego. Te tematy 9 lipca zdominowały spotkanie Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej - Jedynak z przedsiębiorcami. Nie ulega wątpliwości, że krapkowickie przedsiębiorstwa mogą posłużyć jako dobry przykład wykorzystania funduszy z Tarczy. Nasze firmy doskonale wiedzą jak sięgać po dostępne środki. Wśród lokalnych przedsiębiorców, czołowe lokaty w pozyskanych środkach, zajmuje kilka krapkowickich prywatnych zakładów pracy.

p1.jpeg

Spotkanie było także okazją do przedstawienia przez pracodawców nurtujących ich problemów, których rozwiązanie miałoby pozytywny wpływ na rozwój krajowej gospodarki.

Kornelia Tomala, Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Eksportu firmy Multiserwis zwróciła uwagę na problem szkolnictwa zawodowego oraz niewystarczające nauczanie języka obcego  wśród młodych ludzi, którzy najchętniej służbową drogę rozpoczynają za granicą. Andrzej Kulpa, Prezes POM wskazywał na brak właściwej żeglowności Odry. Jej przywrócenie umożliwiłoby zdecydowane ożywienie transportu rzecznego. Prezes podziękował także za inwestycje, które polski rząd zamierza w najbliższych miesiącach zrealizować na terenie naszego powiatu. Chodzi o przebudowę dwóch śluz: w Krapkowicach i Januszkowicach.

p3.jpeg

Marian Górecki, prezes Rogowskiej Hodowli Roślin podkreślał potrzebę skoordynowania prac w zakresie retencji wodnej oraz przywrócenia dawnych uprawnień spółek wodnych. Według przedsiębiorcy istotna jest także możliwość pozyskania dofinansowań na właściwą retencję wśród pół uprawnych. Dyskutowano także o ochronie pracowników niepełnosprawnych oraz realizacji wśród nich programów aktywizacji zawodowej, transporcie publicznym osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży uczącej się podczas pandemii. Pojawił się także problem bezrobocia w naszym powiecie oraz obecna sytuacja na rynku pracy.

p4.jpeg

Spotkanie było okazją do podpisania pomiędzy wojewodą opolskim Adrianem Czubakiem a burmistrzem Krapkowic Andrzejem Kasiurą pierwszej umowy dotacji w ramach środków zagwarantowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jeszcze w ubiegłym roku. Środki te przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji nowej przeprawy mostowej w Krapkowicach i Gogolinie. To właśnie w kompetencjach tego Ministerstwa leży rozdysponowanie pieniędzy na kluczowe, rządowe inwestycje w naszym kraju.

Wojewoda przekazał także informację o podziale środków, które mają być dostępne w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. W kraju do podziału będzie 6 mld złotych, z czego ponad 4 mln 200 tys. zł trafić ma do gminy Krapkowice. Źródłem finansowania tego projektu jest Fundusz COVID-19, a wsparcie jest bezzwrotne.

p5.jpeg

 

Kategorie strony: Biznes