Rodzinne Warsztaty Plastyczne - zaproszenie

Zgłoszenia dokonć można telefonicznie pod numerem 515 556 955 u Pani Bożeny Kurek-Di Maggio.
Warsztaty odbędą się tylko przy zebraniu odpowiedniej ilości osób.

plakat styczeń.jpeg