XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - informacja

XXIV  Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

 30 grudnia 2013 r. ( poniedziałek )) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka
7

 

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 28.11.2013 r. do 30.12.2013r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 9 porządku obrad.
 4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w roku 2013. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
 6. Zatwierdzenie Planów Pracy na 2014 rok: Rady Miejskiej, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów. Zatwierdzenie Sprawozdań z działalności komisji w 2013 roku.
 7. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do Akcji Zima 2013.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach  posiedzenie  Komisji Gospodarki i Finansów, połączone z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu  oraz Komisją Spraw Społecznych – 19.12.2013r. godz. 14oo  - Komisje omówią :

 1.   Analiza projektu budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok

 2.   Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych z działalności za 2013 rok.

 3.   Wypracowanie Planu Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2014 rok

 4.   Stan przygotowań instytucji, organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych

       do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2014 roku

 5.   Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z działalności za 2013 rok.

 6.   Wypracowanie Planu Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2014 rok.

 7.   Informacja dotycząca inwestycji realizowanych przez Gminę Krapkowice .

 8.   Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów z działalności za 2013 rok

 9.   Wypracowanie Planu Pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2014 rok.

10.. Wypracowanie Planu Pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.

11.  Sprawy różne m.in. omówienie projektów uchwał