Mandaty za podrzucanie odpadów przed PSZOK-ami

W związku z coraz częstszymi przypadkami podrzucania odpadów przed Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) informujemy, że oba obiekty są monitorowane, co pozwala nam ustalić sprawców wykroczeń.

Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

 

Mając na uwadze powyższe przypominamy, że:

           PSZOK przy ul. Piastowskiej 38C w Krapkowicach jest otwarty:

- we wtorki w godzinach od 9:00 do 16:30,

- w czwartki w godzinach od 9:00 do 16:30,

- w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach 8:00-15:30.

PSZOK przy ul. Limanowskiego 61 w Krapkowicach jest czynny:

 - w środy od godziny 9:00 do 16:30,

 - w piątki w godzinach od 9:00 do 16:30,

 - w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 8:00-15:30.