• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Absolutorium dla burmistrza Andrzeja Kasiury

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 25 czerwca burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok bez głosu sprzeciwu.

W 2019 r. gmina uzyskała 99,5 mln zł dochodów, przy wydatkach w wysokości 101,7 mln zł. Deficyt wyniósł 2,2 mln przy zakładanym 6,5 mln zł. Gmina wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 4 mln zł, przy spłacie 2,5 mln zł. Wydatki majątkowe wyniosły 11,5 mln zł, w tym na przebudowę mostu kolejowego prawie 2,1 mln zł. Pozostałe inwestycje drogowe pochłonęły 1,6 mln zł. Na inwestycje w placówkach oświatowych, w tym na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach, przeznaczono  ponad 1,8 mln zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i utrzymanie placówek oświatowych wydano 31 mln zł. Drugim, istotnym źródłem wydatków w gminie była pomoc społeczna wraz ze wszystkimi zasiłkami oraz  wydatkami w ramach 500+ (31,6 mln zł). Pozostałe wydatki skierowano na gospodarkę komunalną, w tym gospodarkę odpadami komunalnymi, utrzymanie placówek kulturalnych, sport, ochotnicze straże pożarne, administrację publiczną, w tym wybory do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego. Budżet został zrealizowany na miarę posiadanych środków z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).