Gmina Krapkowice – Samorządowym Liderem Edukacji

    W środę 27 listopada Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura w imieniu Gminy Krapkowice odebrał certyfikat -  „Samorządowy Lider Edukacji 2013”. Uroczysta gala wręczenia certyfikatów odbyła się w siedzibie Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Certyfikaty przyznawane są poprzez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego  samorządom, które przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej
oraz na przestrzeni ostatnich 10 lat w sposób szczególny dbały o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, wyróżniając się pod względem inwestycji oświatowych.

    Certyfikat i znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji” jest wyjątkowy ze względu na rangę ekspertów decydujących o jego przyznaniu. Uczestników projektu oceniają bowiem wybitni przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy wyższych uczelni oraz rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Akredytacji krapkowickiego samorządu dokonała Komisja Akredytacyjna pod kierunkiem
prof. dr. hab. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

    W ramach prowadzonej polityki edukacyjnej Gmina Krapkowice wyróżniona została za działania samorządu w zakresie tworzenia warunków do realizacji potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa lokalnego.

    Komisja doceniła wysiłki Gminy Krapkowice zmierzające do  zwiększenia efektywności oferty edukacyjnej placówek oświatowych dzięki pozyskaniu dodatkowych  środków unijnych:

 • „Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości”. W latach 2009 - 2013 dwa gimnazja: Publiczne Sportowe Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach oraz  Publiczne Gimnazjum 2 w Krapkowicach zostały wyposażone w sprzęt komputerowy;
   
 • „Doskonalenie kadry oświatowej w gminie Krapkowice”. W latach 2009 – 2011  dofinansowano kursy doskonalące oraz studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej i pracowników administracyjnych oświaty;
   
 • „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”. W latach 2010 - 2013 w szkołach podstawowych obywały się  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne;
 • „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”. W projekcie brały udział szkoły gimnazjalne prowadzone przez Gminę Krapkowice. W ramach projektu zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy;
 • „Uczę się, aby być szczęśliwym”. Projekt realizowany w latach 2011-2012 w 6 przedszkolach Gminy Krapkowice. W ramach projektu organizowane były zajęcia dodatkowe: z języków obcych, zajęcia logopedyczne, prowadzona była terapia pedagogiczna. Projekt obejmował  wydłużenie czasu pracy przedszkoli;
 • „Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice”. W 2012 roku placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Krapkowice zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy ICT w postaci 17 zestawów tablic interaktywnych;
 • „Gimnazjalny Inkubator Talentów” realizowany będzie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.07.2015 r. Celem projektu jest wyrównywanie szans uczniów z 2 gimnazjów Gminy Krapkowice w dostępie do zajęć pozalekcyjnych. Projekt zakłada wsparcie talentów i zainteresowań uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć, prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    Gmina Krapkowice otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” w uznaniu osiągnięć w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań kulturalnych, oświatowych oraz sportowych: w ostatnich latach wybudowana została  kryta pływalnia „Delfin”
w Krapkowicach,  rozbudowano Krapkowicki Dom Kultury, uruchomiono w Krapkowicach boisko „Orlik”, wybudowane zostały 2 hale sportowe w Krapkowicach oraz  sale gimnastyczne w Kórnicy i w  Żywocicach. Obecnie trwają prace związane z modernizacją hali sportowej w Krapkowicach. Gmina Krapkowice pozyskała środki finansowe na zorganizowanie nowoczesnego Centrum Kulturalno - Edukacyjnego w programie „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek”.

    Zdobycie certyfikatu jest ogromnym wyróżnieniem dla Gminy Krapkowice, która może pochwalić się osiągnięciami w zakresie infrastruktury oświatowej, nowoczesnej bazy sportowej, jak również osiągnięciami edukacyjnymi i wychowawczymi.

nad. UMiG Krapkowice

2013 11 27_1032.jpeg2013 11 27_1040_a2.jpegIMG_0927.jpegIMG_0951.jpegIMG_0956.jpeg

Więcej zdjęć znajdziesz >> kliknij tutaj