Informacja dot. Stypendiów Sportowych

W dniu 30 listopada 2013 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych na 2014 r. dla zawodników i działaczy za prezentowany przez nich poziom sportowy w 2013 roku.

Wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dotyczące przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych znajdą Państwo na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl w zakładce stypendia sportowe ( ogólne warunki przyznawania…).