Zapytanie ofertowe na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Krapkowic zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice w 2020 roku".

UWAGA!!!!  Oferty złożone przez Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat rozwiązał umowę z Gminą Krapkowice na realizację zadania objętego przedmiotem niniejszego zapytania z przyczyn leżących po Jego stronie, nie będą brały udziału w ocenie i wyborze Wykonawcy.

PDFZapytanie ofertowe na zadanie Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice w 2020 r_.pdf (5,23MB)

Załączniki:

DOCZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.doc (80,00KB)

PDFZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.pdf (488,29KB)

DOCXZałacznik nr 2 do zapytania ofertowego.docx (13,86KB)

PDFZałacznik nr 2 do zapytania ofertowego.pdf (620,45KB)

DOCXZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.docx (16,55KB)

PDFZałącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.pdf (535,64KB)