• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarcie przedszkoli w gminie Krapkowice - czerwiec 2020 r.

W dniu 4 czerwca 2020 r. weszły w  życie wytyczne przeciwpandemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) tj. zwiększenie liczebności grup do 16 dzieci,  higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz powierzchni w placówkach oświatowych, specjalna organizacja opieki, stworzenie warunków bezpiecznych dla wychowanków.

Na terenie gminy Krapkowice zostały otwarte oddziały przedszkolne, w których są wolne miejsca, rodzice potrzebujący zapewnienia dzieciom opieki w przedszkolu, mogą zapisać dzieci do oddziału w innym  przedszkolu.

Burmistrz Krapkowic jednocześnie informuje, że Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach będzie otwarte prawdopodobnie 29 czerwca br. pod warunkiem zakończenia  prowadzonych prac remontowo-adaptacyjnych w w/w placówce.

Stan organizacyjny w dniu 8 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

 1. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach:
  3 grupy – 48 miejsc, zgłoszonych – 27 dzieci, obecnych 19 dzieci,
 2. Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach:
  2 grupy – 32 miejsca, zgłoszonych – 21 dzieci, obecnych 20 dzieci, 
  (z uwagi na remont prowadzony w Przedszkolu nr 2 dzieci z tego przedszkola uczęszczają na zajęcia do Przedszkola nr 4 w Krapkowicach przy ul. Żeromskiego 34, zajęcia w grupach prowadzą nauczyciele z Przedszkola nr 2),
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach:
  1 grupa – 16 miejsc, zgłoszonych – 5 dzieci, obecnych 5 dzieci, 
 4. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach:
  2 grupy – 32 miejsca, zgłoszonych – 27 dzieci, obecnych 24 dzieci,  
 5. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach:
  3 grupy – 48 miejsc, zgłoszonych – 39 dzieci, obecnych 15 dzieci,  
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy:
  1 grupa – 16 miejsc, zgłoszonych – 16 dzieci, obecnych 13 dzieci,  
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim:
  1 grupa – 16 miejsc w Gwoździcach, zgłoszonych – 12 dzieci, obecnych 2 dzieci, 
 8. Przedszkole Publiczne w Żywocicach:
  1 grupa – 16 miejsc, zgłoszonych – 8 dzieci, obecnych 7 dzieci

Razem w gminie Krapkowice:

14 grup – 224 miejsca, zgłoszonych – 155 dzieci, obecnych – 105 dzieci.

dzieci.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).