Program Rozwoju Lokalnego

1 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach odbyło się kolejne spotkanie doradców Związku Miast Polskich p. Ryszarda Grobelnego, p. Janusza Szewczuka, p. Małgorzaty Zdebel oraz p. Piotra Jańskiego z włodarzami i zespołem miejskim pracującym nad dokumentacją do kompletnej propozycji projektu pn. „Krapkowice z perspektywą na przyszłość”.

IMG_4411.png

Przypomnijmy Krapkowice znalazły się wśród 54 projektów wybranych do drugiego etapu naboru w ramach programu Rozwój Lokalny, który finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego
i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Krapkowice opracowały już charakterystykę swojego miasta a teraz pracują nad diagnozą, określeniem problemów i potrzeb rozwojowych, szukaniem dla nich rozwiązań oraz nowej ścieżki rozwoju.

Krapkowice intensywnie pracują nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego) przy kompleksowym wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz przy niezmiernie ważnym udziale mieszkańców i lokalnych liderów.

Prace nad projektem potrwają do końca października 2020 roku. Po opracowaniu i złożeniu projektu i planów rozwoju do oceny przez ekspertów, wybranych zostanie ok. 15 projektów, które otrzymają dofinansowanie od 3 do 10 mln euro.