• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prawie 2 mln dofinansowania do wymiany nieekologicznych pieców.

Wniosek złożony przez Gminę Krapkowice do projektu związanego z likwidacją indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie został najwyżej oceniony i uzyskał najwyższe dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu to kwota ponad 5,5 mln zł, natomiast pozyskane dofinansowanie to dokładnie 1 888 334,50 zł.

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura podkreśla dwie bardzo ważne kwestie – „Cieszymy się niezwykle z takiego rozstrzygnięcia, gdyż dofinansowaniem objętych zostanie aż 181 nieruchomości z terenu naszej gminy. Mieszkańcy, którzy złożyli w ubiegłym roku deklarację przystąpienia do projektu otrzymają dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 34% kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz dodatkowo 1 000 zł z budżetu naszej gminy. Po drugie, z budżetu Gminy Krapkowice zgodnie z założeniami wydatkować powinniśmy ok. 375 tys. w przeciągu 3 lat, a więc to tylko 7 % wartości całego projektu – dodaje burmistrz Kasiura.

Krapkowicki projekt jest bardzo ambitny, przewiduje wymianę nieekologicznych, węglowych źródeł ciepła przede wszystkim na kotły gazowe – 156 szt., kotły na biomasę – 17 szt. oraz pompy ciepła – 8 szt. To największy z 12 wniosków złożonych przez gminy województwa opolskiego, jednocześnie wybranych do dofinansowania w ramach tego naboru. Zgodnie z założeniami będzie realizowany w latach 2020 – 2022.

Warto dodać, że pozyskanie dofinansowanie jest efektem złożenia przez Gminę Krapkowice w grudniu 2019 roku wniosku na wymianę źródeł ciepła w ramach działania 5.5 Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Do dofinansowania zakwalifikowano mieszkańców, którzy zdecydowali się na przystąpienie do projektu, a także poddali się przeprowadzeniu oceny energetycznej budynku. 27 maja 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2795/2020 zatwierdził  Listę ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Pełna lista dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).