Debata nad raportem o stanie gminy

Szanowni mieszkańcy, informujemy , że na sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 25 czerwca odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Krapkowice za 2019 rok, który przedstawiony został Radzie Miejskiej przez Burmistrza Krapkowic w dniu 01.06.2020 r..

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy (maksymalnie 15 osób). Osoby, które chcą uczestniczyć w debacie prosimy o złożenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 5O osób (lista poparcia musi zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca). W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.

Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul.3-goMaja 17 w Biurze Rady pok.- 31 do 24 czerwca 2020r. (włącznie) w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenie udziału w debacie oraz raport dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej >> więcej