Dzięki iBOK możesz podać stan wodomierza

Od 25 maja pracownicy spółki Wodociągi i Kanalizacja w Krapkowicach wznowili prace związane ze spisem wodomierzy w naszej gminie. Z racji panujących warunków sanitarnych prosimy, o ile to możliwe, o samodzielne spisanie wodomierzy, tak, aby pracownik spółki nie wchodził na teren działki ani domostwa. Przypominamy także mieszkańcom naszej gminy, że na stronie WiK Krapkowice działa Internetowe Biuro Obsługi Klienta. W tym roku iBOK został udoskonalony o nowe funkcje:

  • możliwość założenia konta przez Internet
  • możliwość opłacenia rachunków za wodę oraz ścieki

 Przypomnijmy że dzięki iBOK możliwe jest:

  • podawanie stanów wodomierzy głównych,
  • dostęp do podpisanych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • wgląd do wystawionych faktur i generowanie ich widoków,
  • bieżące weryfikowanie wzajemnych rozliczeń,
  • przegląd odczytów stanów wodomierzy.

IBOK.png

Aby korzystać z Internetowego Biura Klienta należy założyć swój profil na stronie https://wik-krapkowice.pl/ 

Obowiązujący harmonogram odczytów dla zabudowy jednorodzinnej (3 miesięczny okres odczytowy) w poszczególnych miejscowościach:

Otmęt – ul. Waryńskiego, Chopina, Buczka , Ks. Duszy (wraz z blokiem nr 30 i 32) :

marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Krapkowice – od ul. Opolskiej w kierunku Metsa Tissue :

kwiecień, lipiec, październik, styczeń.

Otmęt – od ul. Żeromskiego i Chrobrego, w kierunku Obrowca (bez ul. Górnej):

kwiecień, lipiec, październik, styczeń.

Krapkowice – Osiedle za rondem w stronę Steblowa, ulice od ronda– lewa strona- do ul. Orkana :

maj, sierpień, listopad, luty.

Otmęt – od ulicy Piastowskiej i 3 Maja w kierunku do ECO :

maj,  sierpień, listopad, luty.

Krapkowice – od ronda  - prawa strona – od ul. Prudnickiej , centrum miasta i do ul. Kamiennej:

czerwiec, wrzesień, grudzień, marzec.

Otmęt – ul. Ks. Koziołka i jej boczne ulice wraz z ul. Górną i jej sąsiadującymi ulicami :

czerwiec, wrzesień, grudzień, marzec.

Rogów Op. , Dąbrówka Górna, Żużela :   marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Steblów , Nowy Dwór , Kórnica ,  Ściborowice : kwiecień, lipiec, październik, styczeń.

Pietna-Borek, Żywocice, Gwoździce : maj,  sierpień, listopad, luty.