• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Od 1 czerwca br. PSZOK-i otwarte w pełnym wymiarze

Od 1 czerwca br. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) wznawiają pracę w pełnym wymiarze, tj.:

       

            PSZOK przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach będzie otwarty:

- we wtorki w godzinach od 9:00 do 16:30,

- w czwartki w godzinach od 9:00 do 16:30,

- w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach 8:00-15:30.

 

PSZOK przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach będzie czynny:

 - w środy od godziny 9:00 do 16:30,

 - w piątki w godzinach od 9:00 do 16:30,

 - w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 8:00-15:30.

 

Jednocześnie informujemy, że począwszy od 1 czerwca br. dostarczenie odpadów komunalnych do PSZOK będzie  się wiązało z obowiązkiem  wypełnienia oświadczenia. Treść oświadczenia dostępna jest poniżej, a także na stronach internetowych PSZOK oraz w PSZOK-ach.
W przypadku dostarczania odpadów przez osobę/firmę transportującą odpady, na oświadczeniu winien znaleźć się podpis właściciela nieruchomości, z której pochodzą odpady.
Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, które złożyły deklarację o wysokości opłaty (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

PDFoświadczenie - PSZOK.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).