Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

"Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości   wykazy:

- nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej działkę 61/18 z mapy 7, obręb Krapkowice,
- nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej działkę 61/17 z mapy 7, obręb Krapkowice."

Do pobrania:

PDFzarządzenie 648,2013 www, bip.pdf (131,14KB)

PDFZarządzenie 652,2013 do bip, www.pdf (132,68KB)