MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, iż do czasu powstania stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku funkcjonowały będą Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. MPSZOK- i organizowane będą przez wykonawców odbierających odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości z gmin członkowskich należących do Związku, tj. : REMONDIS Gliwice Sp. z o.o., REMONDIS Opole Sp. z o.o., VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, Zakład Usług Komunalnych w Baborowie.

               W wyznaczonym w harmonogramie MPSZOK-a dniu, w godzinach od 8.00 do 16.00 będą przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców następujące odpady (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej) :             

- surowcowe (tzw. „suche”),

- szkło opakowaniowe,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji , w tym zielone,

- przeterminowane leki,

- chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok).

 

UWAGA!
PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO I OSTATNIEGO DOWODU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Pietna

Ul. Łąkowa 1

16.11.2013

Żywocice

Ul. Łąkowa 1

16.11.2013

Steblów

Kiosk skrzyżowanie ulic Ligonia i Ogrodowej

23.11.2013

Gwoździce

Sala Wiejska ul. Opolska 41

07.12.2013

Dąbrówka Górna

Obok OSP ul. Prószkowska 5

07.12.2013

Rogów Opolski

Przy szkole ul. Chrobrego 15

14.12.2013

Żużela

Sala DFK ul. Krapkowicka 6

14.12.2013

Krapkowice

Siedziba firmy Veolia Usługi dla Środowiska S. A. ul. Piastowska 38

07.12.2013