Zamówienia publiczne, przetargi

Zamówienia publiczne - informacje o zamówieniach publicznych, organizowanych przez gminę Krapkowice oraz jednostki organizacyjne gminy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
Przetargi na nieruchomości - więcej informacji o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Krapkowice znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.