• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

 

Od 01 stycznia 2014 roku Gmina Krapkowice samodzielnie realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia,w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje dostępne są na stronie internetowej www.krapkowcie.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, II piętro, pokój 37). Pracownicy Wydziału udzielają pomocy w wypełnianiu deklaracji.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 77/44 66 895.

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

W związku z przejęciem od 01 stycznia 2014 roku przez Gminę Krapkowice zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, informuję, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (tj. firmy, instytucje publiczne itd.) są zobowiązani do samodzielnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej.

 

Do pobrania:

DOCdeklaracja.doc

PDFdeklaracja.pdf


 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).