• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA! Zmiana terminu płatności opłaty za odpady

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/189/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że począwszy od 1 kwietnia 2020 roku opłatę za odpady należy wnosić bez wezwania, comiesięcznie, z dołu, w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek jej poniesienia.

Powyższe oznacza, że termin płatności opłaty za odpady za kwiecień przypada 15 maja br. 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).