Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

 "Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości   wykazy:
- nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży  -  dz. 125/25 mapa 3, obręb Krapkowice, ul. Opolska 100B;
- nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży  -  lokal użytkowy nr 1 i 7 wraz z udziałem w  dz. 434/3 mapa 1, obręb Pietna, ul. Łąkowa1.”

Do pobrania:

PDFZarządzenie nr 644,2013 do bip, www.pdf (145,69KB)
PDFZarządzenie nr 645,2013 do bip, www.pdf (147,52KB)