Święto Narodowe Trzeciego Maja

W ciszy, zadumie, bez przemarszów, przemówień i udziału mieszkańców. Święto Konstytucji 3 Maja w Krapkowicach inne niż wszystkie dotychczas. Uczczenie 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji miało zupełnie inny charakter. Obecność osób biorących udział w oficjalnych obchodach została ograniczona do minimum z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Kwiaty pod pomnikiem złożyli burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura  oraz starosta krapkowicki Maciej Sonik z przewodniczącymi rad.